X

Průmyslový manipulátor pro manipulaci krabicemi a výrobky (bílou technikou)

Průmyslový manipulátor byl navržen pro manipulaci s krabicemi a domácími spotřebiči v rámci expedice zboží. Mamipulátor je vybaven pneumatickými kleštěmi a sklopným mechanismem. Díky sklopného mechanimu může obsluha měnit výchozí pozici kleští podle toho, jestli potřebuje uchopit břemeno shora nebo z boku. Sklopný mechanismus může obsluha využít pro překlápění břemen z vodorovné do svislé polohy a naopak.

Manipulátor je vybaven mobilní samonosnou deskou s pneumaticky poháněnými podvozkem, který umožňuje přesouvat manipulátor mezi různými pracovišti.

Technická specifikace

Typ manipulátoru: ATISmirus

Typ břemene: krabice, bílá technika, pračka, lednička, …

Způsob manipulace: přenášení, překlápění o 90°