X

Technické informace

CONNCEPT
Domů » Technické informace

1. Jaká je nejčastější aplikace použití exoskeletonu?

Vlastně obecně pozičně náročná manuální práce.

            MATE XT, je mechanický exoskelet pro podporu svalů a je navržen tak, aby         vyhovoval specifickým potřebám lidí, kteří pracují v náročných podmínkách v průmyslového, neprůmyslového a venkovním prostředí. Na trh byl uveden v reakci       na pozitivní zpětnou vazbu první verze MATE. S označením XT – druhá generace je      využito poznatků z praxe a nových materiálů, modernizace zlepšila soužití lidí s            používaným MATE XT.
            MATE XT snižuje fyzickou námahu lidí, umožní jim pohodlnější provádění úkolů a         sníží přetížení vedoucí k (Muskuloskeletálním poruchám) nemocím z pozičně          náročné práce.

2. Které profese / úkony by bylo možné v rámci tuzemského průmyslu dobře realizovat za využití MATE XT?

Domníváte se že jde o automobilový průmysl, letecký průmysl a železnice. Zmíním například tesařství, stavebnictví, zemědělství, montážní práce a servis, elektrikáře či malíře, také zahradnictví a mytí výloh či velkých oken a mnoho různých oborů, dokonce farmacie. „Jedna paní ředitelka zmínila, že by se jí hodil před 20 lety s dětmi, na věšení plen“. Obecně práce s rukama náročné pozici.

3. Co nejčastěji překvapuje uživatele při ukázkách?

Prvně jde o systém pomoci při práci, MATE XT lidem nezvýší sílu a nedovolí manipulovat větší váhou. Pokud manipulujete 15Kg tak s MATE XT i bez něj pořád manipulujete s 15Kg, jen s MATE XT ergonomicky. Většina pracovníku v BOZP nebo referenti řešící modernizaci výroby v rámci Průmyslu 4.0 na pracovních pozicích nepracovala a přesto že mají sesbírané potřebné informace jde o tabulky. Rozdíl mezi prací a tabulkou je značný, lidská potřeba zjednodušit si práci vede lidi k tomu, že se pohybují neergonomicky, zvedají břemena nedoporučeným způsobem a na pracovní pozici si přivyknou určitým pohybům a manipulaci. MATE XT je „nutí“ změnit zvyk na ergonomický pohyb a manipulaci. Dochází k odmítání a negativním postojům, ty dle studii přechází k pochopení „k čemu to je“ a po čase je MATE XT pozitivně hodnocen, pokud jde o bolesti zad a nemocenské tak se počet snižuje. Snižuje aktivitu ramenních svalů o 30 % a snižuje námahu pociťovanou pracovníky, přičemž více než 50 % pracovníků uvádí příznivé zlepšení kvality práce. Zmíním druhý úhel pohledu, obavu o náklady na opravy a údržbu MATE XT, i přes jeho odolnost, lidé umí a mnohdy úmyslně poškodí MATE XT i to, že jej nebudou vůbec nebo správně používat. Přesto jde o špičkovou technologii COMAU a řešení, které svým zákazníkům pomáhá dosáhnout jejich cílů.

4. Které překážky jsou nejčastější na straně firem, pokud se rozhodnou/nerozhodnou zařízení využívat?

o „EU“ se dá říci, že máme stovky různých zákazníků ve stovkách oborů, ale nesmíme říci oficiální prodejní čísla, řekněme využívají stovky kusů.Každá firma má majitele, tedy obecně toho, kdo uvolňuje finance a řeší investice, jde o úhel pohledu na návratnost investice. MATE XT není výrobní zařízení u kterého spočteme za jak dlouho investici vrátí a začne vydělávat i jak dlouho bude pracovat. MATE XT je investicí do lidí, zdraví a lepšího pracovního prostředí. Lidé jsou rozhodujícím zdrojem organizace, který uvádí všechny ostatní zdroje do pohybu a bez nich a bez investování do nich jsou výsledky jakéhokoliv investování do hmotného kapitálu nižší, popřípadě nemají žádný efekt nebo způsobí dokonce ztrátu. Bohužel to není obecně vnímáno, zmíním i vysoký poměr využívání agenturních pracovníků a lidí na „IČo“, tito jsou úplně mimo investiční záměr firmy. Myslíme si, že v České republice je dobrý potenciál a obrovská potřeba pracovníků s pozičně náročnou prací. Stále jde o novou technologii, takže je důležité poskytnout zkušenosti a vysvětlit zájemcům všechny výhody exoskeletů MATE XT a důležitost „ergonomie“ na pracovišti ne jen v tabulkách. Cílem zákazníka je vyhnout se nemocem pohybového aparátu souvisejícími s prací a zlepšit kvalitu života pracovníků.

MATE XT demonstruje, jak estetická forma doplňuje výkon a účinnost. Nadále probíhají inovace a výzkum, nejen dle informací z praxe. Konstrukce MATE XT kopíruje fyziologické pohyby člověka a poskytuje optimální podporu horní části těla bez potřeby baterií, motorů nebo jiného vybavení náchylného k selhání. Hlavní část je vyrobena z tenké, lehké konstrukce z uhlíkových vláken, tím s odolností vůči vodě, prachu, UV záření a teplu. Pohyblivé části se rychle přizpůsobí jakémukoli typu těla; s osmi úrovněmi podpory, které může uživatel rychle upravit nebo změnit, aniž by přerušil svou činnost. Díky použití vysoce odolné tkaniny na „Higienic Kit“, původně pro outdoorové aktivity, je textilní část vysoce prodyšná a lehká a zároveň ekologická.

MATE XT je komerčně dostupný exoskelet s certifikací EAWS (Ergonomic Assessment Work-Sheet), což potvrzuje jeho schopnost snižovat biomechanické zatížení během namáhavých úkolů. Rovněž zlepšuje kvalitu práce a pohodu konzistentním, efektivním a vysoce ergonomickým způsobem.
To umožňuje vypočítat ROI s měřitelným ergonomickým výkonem. Na základě studií provedených u zákazníků pomocí pracovního listu EAWS Comau odhaduje, že používání MATE XT může lidem pomoci zvýšit přesnost při opakovaných pohybech o 27 % a rychlost provádění o 10 %. Může také zkrátit dobu cyklu nejméně o 5 %. Z provozního hlediska umožňuje MATE-XT zvýšenou přesnost, kvalitu a výkon. Snižuje aktivitu ramenních svalů o 30 % a snižuje námahu pociťovanou pracovníky, přičemž více než 50 % pracovníků uvádí příznivé zlepšení kvality práce.

Inovace je v DNA Comau a nejen v portfoliu robotů COMAU. Reagováním na výzvy neustále se měnících trhů poskytuje a bude poskytovat společnost Comau špičkové technologie a řešení, která svým uživatelům pomohou dosáhnout jejich cílů.

Novinka exoskelet MATE-XT 4.0 kombinuje nejlepší svalovou podporu ve své třídě s digitalizovanými daty provozních měření, nový MATE-XT 4.0 kombinuje všechny funkce našeho původního exoskeletu se senzory připojenými k Wi-Fi, které poskytují data téměř v reálném čase prostřednictvím intuitivního digitálního řídicího panelu, což zajišťuje lepší výkon a také preventivní analýzu údržby.

Dvě velikosti, více úprav: získejte vyšší výkon a lepší přesnost s prodyšným exoskeletem MATE-XT 4.0 a objevte svobodu nositelné robotiky. Hlavně pro kategorizace prací, kde je stanovení míry rizika u vykonávaných prací z hlediska ochrany zdraví při práci a přijetí potřebných opatření k snížení míry rizika. Kategorizace prací také slouží k diferenciaci povinností k zajištění ochrany zdraví při práci stanovených zaměstnavateli právními předpisy. Souvisí s návrhy OOPP (Osobní Ochranné Pracovní Prostředky).