X

Průmyslový manipulátor pro kotouče a role

Díky našemu pneumatickému vyvažovači můžeme zvedat velmi velké a těžké role bez námahy pro obsluhu.

Uchopovací cyklus probíhá tak, že se role vezme z palety ve vodorovné ose, poté se nakloní na 90° a následně se uvolní.

Ergonomie obsluhy je vždy zaručena díky teleskopické rukojeti!